Als organisatie een tafel organiseren

Inleiding

Ken jij je omgeving goed genoeg? Hoe diep ben jij geworteld in jouw buurt? Maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden die de wijk biedt? Wil je het optimale halen uit je dienstverlening? Wil je weten wie je klanten zijn, welke behoeften ze hebben en hoe ze het best benaderd kunnen worden? Meld je dan aan als tafelorganisator.

 

Aanmelden is kostenloos. Je kunt je organisatie aanmelden bij Amsterdam Dialoog.

 

Wat doe je als tafelorganisator?

  • Je maakt een ruimte beschikbaar op jouw favoriete plek in de stad
  • Meld je aan als tafelorganisator via info@amsterdamdialoog.nl
  • Zorg voor een gespreksleider aan tafel of wees zelf de gespreksleider
  • Nodig 6-8 diverse mensen uit aan tafel voor een goed gesprek
  • Wees een gastvrije gast- heer of vrouw en maak plezier

 

Wat levert het op als je organisatie deelneemt als tafelorganisator?

 

1. Bevorderen van sociale cohesie:

Buurtbewoners vertellen iets over zichzelf en hun ervaringen. Dit geeft inzicht in: interesses, concrete behoeftes en ideeën voor ‘onze plek in de buurt’ wat draagt bij aan een prettig leefklimaat

 

Ideeën ontwikkelen over hoe de organisatie in kan spelen op ontwikkelingen in deze omgeving

 

Versterken van informele netwerken op het vlak maatschappelijke betrokkenheid

 

Mogelijke preventieve acties kunnen ingezet worden door het creëren van begrip en tolerantie in een informele setting

 

2. Vergroten van zichtbaarheid van de vestigingslokaties en/of plaatsen waar de organisatie actief is.

  • Onderdeel worden van het professionele en maatschappelijke netwerk van Amsterdam Dialoog (voor een overzicht, klik hier)
  • Vergroten van het zakenlijke en/of maatschappelijke netwerk
  • Vergroten van de aantrekkingskracht (bijvoorbeeld als werkgever) door maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Verder ontwikkelen door inspiratie en best practices van andere partners van Amsterdam Dialoog
  • Ontmoeting en inspiratie als middel voor nieuwe samenwerkingsverbanden

 

3. Dialoog als middel voor maatschappelijke betekenis en betrokkenheid

Het vindt plaats op één moment in het jaar.

 

Medewerkers, klanten en andere belanghebbenden doen mee in inspirerende en participatieve gespreksvorm.

 

Verdere ontwikkeling van communicatievaardigheden binnen de organisatie.

 

Kostenloze deelname aan training in de 4-stappen-dialoogmethodiek.

 

Wat moet er gebeuren om een tafelorganisator te worden?

Meld je aan als tafelorganisator via info@amsterdamdialoog.nl

Geef aan waar en wanneer de dialoog is, met foto en ‘t programma.

 

Neem contact op met Amsterdam Dialoog voor de gespreksleiding.

 

Wie doet de gespreksleiding aan tafel en wanneer kom jij of jouw collega naar de training?

Laat het ons weten; zie data hieronder.

 

Nodig 6-8 mensen persoonlijk (!) uit voor de Dag van de Dialoog.

 

Zet de eigen website en persoonlijke netwerken in om het nieuws over de dialoogtafel en de Dag van de Dialoog te verspreiden.

 

Deel het verhaal met jouw vrienden en stad via jouw social media #amsterdamdialoog #dialoogtafel – Facebook: Amsterdam Dialoog

 

Je maakt een ruimte beschikbaar op jouw plek(ken) in de stad.

 

Zorg voor stoelen, een tafel en wat lekkers voor je gasten.

 

In oktober krijg je tijdens de gespreksleiderstrainingen meer informatie over het vormgeven van jouw thema en de vragen.