Tafel organiseren

 

Ken jij je omgeving goed genoeg? Hoe diep ben jij geworteld in jouw buurt? Maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden die de wijk biedt? Wil je het optimale halen uit je dienstverlening? Wil je weten wie je klanten zijn, welke behoeften ze hebben en hoe ze het best benaderd kunnen worden? Meld je dan aan als tafelorganisator.

 

Wat doe je als tafelorganisator?

 • Je maakt een ruimte beschikbaar waar de dialoogbijeenkomst kan plaatsvinden
 • Meld je aan als tafelorganisator via info@amsterdamdialoog.nl
 • Zorg voor een gespreksleider aan tafel of wees zelf de gespreksleider
 • Creëer een groep van diverse mensen waarmee je minstens 1 dialoogtafel mee kunt vullen
 • Wees een gastvrije gast- heer of vrouw, zorg voor stoelen, een tafel en wat lekkers voor je gasten
 • Maak plezier!

 

Wat levert het op als je organisatie deelneemt als tafelorganisator?

 

1. Dialoog als middel voor maatschappelijke betekenis en betrokkenheid

 • Buurtbewoners vertellen iets over zichzelf en hun ervaringen. Dit geeft inzicht in: interesses, concrete behoeftes en ideeën voor ‘onze plek in de buurt’ wat draagt bij aan een prettig leefklimaat
 • Ideeën ontwikkelen over hoe de organisatie in kan spelen op ontwikkelingen in deze omgeving
 • Versterken van informele netwerken op het vlak maatschappelijke betrokkenheid
 • Mogelijke preventieve acties kunnen ingezet worden door het creëren van begrip en tolerantie in een informele setting

 

2. Vergroten van zichtbaarheid van de vestigingslokaties en/of plaatsen waar de organisatie actief is.

 • Onderdeel worden van het professionele en maatschappelijke netwerk van Amsterdam Dialoog
 • Vergroten van het zakenlijke en/of maatschappelijke netwerk
 • Vergroten van de aantrekkingskracht (bijvoorbeeld als werkgever) door maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Verder ontwikkelen door inspiratie en best practices van andere partners van Amsterdam Dialoog
 • Ontmoeting en inspiratie als middel voor nieuwe samenwerkingsverbanden

 

 

 

Hoe bereid je een dialoogbijeenkomst voor?

 • Meld je aan als tafelorganisator via info@amsterdamdialoog.nl. Geef aan waar en wanneer de dialoog is, met foto en ‘t programma. Bekijk het Handboek voor tafelorganisatoren en bepaal met elkaar wat je met de gesprekken wilt bereiken.
 • Neem contact op met Amsterdam Dialoog voor de gespreksleiding
 • Kies een aansprekend gespreksthema, en vraagstuk dat relevant en actueel is voor de mensen met wie je aan tafel wilt en waarover je ervaringen uit kunt wisselen.
 • Maak een kort wervend programma voor je dialoogtafel. Je kunt de dialoog bijvoorbeeld starten met het voorlezen van een gedicht over het thema, met een blog, column of persoonlijk verhaal. Je kunt ook een muziekgroepje uitnodigen voor bij het napraten.
 • Vraag Amsterdam Dialoog het evenement op te nemen in de nieuwsbrief!

 

 

 

Hoe werf je deelnemers?

 • Gebruik verschillende kanalen om een gevarieerd gezelschap uit te nodigen. Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, starters en gepensioneerde, mensen met verschillende culturele achtergronden, bewoners, professionals en vrijwilligers, leerlingen, ouders en docenten, klanten en medewerkers, wijkagenten etc.
 • Verspreid het evenement binnen uw netwerk en buurt en werk actief deelnemers. Dit kan zowel persoonlijk door flyers uit te delen als via partners, de buurtkrant, mailings, websites en social media. U kunt hierin verwijzen naar informatie op de website van Amsterdam Dialoog en facebook.
 • Stuur nieuwsberichten, persberichten, aankondigingen en foto’s naar info@amsterdamdialoog.nl. Amsterdam Dialoog heeft een persbestand en verstuurd regelmatig een nieuwsbrief.
 • Verzamel tijdens de dialoogbijeenkomst opbrengsten zoals ervaringen, quotes, foto’s en filmpjes. Deze zijn leuk voor een mogelijke vervolgdialoog!