Beleidsplan Amsterdam Dialoog 2018-2020

Doelstelling volgens statuten.

  1. De stichting heeft ten doel de dialoog tussen Amsterdamse burgers met verschillende culturele achtergronden te bevorderen en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van minimaal een maal per jaar van de Dag van de Dialoog in Amsterdam.

 

Dag van de Dialoog.

Elk jaar worden in veel steden in Nederland dialogen georganiseerd in de eerste week van november (zie ook www.nederlandindialoog.nl ). Ook Amsterdam Dialoog (AD) organiseert deze week en wel in Amsterdam.  Tevens zorgt AD voorafgaand dat er in Amsterdam trainingen plaats vinden waar iedereen aan mee kan doen. Daarmee voldoet AD jaarlijks tenminste aan haar minimale doelstellingen.

AD heeft een bestuur van drie personen. Deze personen benoemen jaarlijks een organisatie comité. Dit comité organiseert de feitelijke de Dag van de Dialoog in Amsterdam. De samenstelling van het organisatie comité kan jaarlijks verschillen.

 

Methode van dialoog.

Amsterdam Dialoog werkt met een vaste dialoogmethodiek als gespreksvorm. De beschrijving van de methode is te vinden op de eigen website van Amsterdam dialoog (www.amsterdamdialoog.nl).

 

Jaar 2018: focus op jongeren.

In 2018 vindt de week van de dialoog plaats van vrijdag 2 november tot en met zondag 11 november.

Amsterdam Dialoog wil meer de focus leggen op het bereiken van jongeren. Vanaf 2016 zijn er trainingen gegeven aan studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Een deel van deze studenten hebben meegedaan als gespreksleider in de week van de dialoog. AD zoekt naar mogelijkheden om de band met diverse jongeren uit te breiden.  Daarvoor is het nodig om het bestaande netwerk verder uit te breiden met mensen in organisaties, die met jongeren werken en in hun organisatie de mogelijkheid hebben om jongeren uit te nodigen om aan de dialoog mee te doen. Tevens wil AD graag van sleutelfiguren weten, welke ondersteuning zij nodig hebben van Amsterdam Dialoog om hun werkzaamheden in de eigen organisatie te kunnen uitvoeren.

 

Financiën.

Uitgangspunt is dat een goed gesprek nauwelijks geld kost. AD streeft er naar dat alle activiteiten (gesprekken) en diensten (trainingen) zoveel mogelijk gratis zijn. Er wordt permanent een beroep gedaan op de vrijwillige inzet van organisatoren, gespreksleiders en trainers. Voor de onvermijdelijke kosten (hosting website, drukwerk) wordt een beroep gedaan op giften van betrokken derden. Amsterdam Dialoog is een ANBI stichting, zodat giften fiscaal aftrekbaar zijn.