Methodiek

Dialoogmethodiek

 

De dialoog is een doeltreffende gespreksmethode waarbij mensen in een kleine kring ervaringen met elkaar uitwisselen en een thema onderzoeken. Bij de dialoog gaat het om echt luisteren en zo inzichten en ideeën op doen. Vaak veranderen tijdens het gesprek de beelden die de deelnemers vooraf van elkaar hadden.

 

De stappen die doorlopen worden in het dialooggesprek zijn:

1. Kennis maken

2. Ervaring delen

3. Dromen

4. Doen

 

Deze stappen in het gesprek worden vertaald naar vier dialoogvragen die de gespreksleider als handvatten voor het gesprek hanteert.