Nederland in Dialoog

Nederland in Dialoog

Nederland in Dialoog heeft als doel de sociale samenhang in de samenleving te versterken door inzet van de Dialoog. Onder de vlag van Nederland in Dialoog wordt in een groeiend aantal steden en gemeenten (100 in 2016) door het hele land jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd. Deze dialoogdagen vormen samen de Week van de Dialoog. Tijdens de Week van de Dialoog wisselen rond 30.000 Nederlanders aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit en zetten stappen om hun dromen handen en voeten te geven. Daardoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties. Daarbij wordt gewerkt op basis van 6 pijlers voor de Dag van de Dialoog en volgens een vaste methodiek. De uiteenlopende achtergronden van deelnemers dragen bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormen de basis voor prettig samen leven, wonen en werken.

De stichting Nederland in Dialoog

De Stichting Nederland in Dialoog wordt sinds maart 2013 gevormd door Karin Oppelland Kio Fotografie, (directeur), Sigrun Scheve (secretaris), Jolanda Spruijt (penningmeester), Hanneke Beekers (communicatie) en Sita Hietkamp (webmaster).  De coördinatie van de dialoogdagen in het land is in handen van lokale coördinatoren.

www.nederlandindialoog.nl