NIEUWSBRIEF JULI 2017

NIEUWSBRIEF JULI 2017

Beste dialoogliefhebber,

Zo vlak voor de zomer, nog een laatste nieuwsbrief!

Dag van de Dialoog 2017

In onze laatste nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd om te stemmen over het thema van de Week van de Dialoog voor Amsterdam en omstreken.

67% van jullie stemt ervoor om mee te gaan met het landelijke thema: “Samen…”

Mee eens? Of heb je een ander idee. De poll is nog open, dus je kunt je stem nog uitbrengen:

LINK NAAR DE POLL

Meet Up op weg naar de Week van de Dialoog

Op 12 juni hebben we een eerste Meet Up georganiseerd bij de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA). Het was een mooie bijeenkomst met vier organisatoren van meerdere dialogen in 2016. We concludeerden dat Samen… ook voor de Week van de Dialoog in Amsterdam een goed thema is waarbij elke groep en dialoogtafel op eigen wijze de …… kan invullen. Eén van de ideeën die op kwam is om aan de stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) te vragen of zij een dialoog willen organiseren op hun eigen stageplek. We hebben gebrainstormd over mooie plekken waar we dialogen kunnen organiseren. De Week van de Dialoog startbijeenkomst is op donderdag 2 november: bij Rooms-katholieken een dag voor de Allerzielen. We hebben gespeeld met de gedachte om op verschillende begraafplaatsen een dialoog te organiseren: in Zuid-Amerikaanse landen wordt op de dag voor de Allerzielen gefeest op begraafplaatsen om de doden te herdenken en te laten weten dat ze niet vergeten zijn. Onze Meet Up hebben we afgesloten met een rondje: Week van de Dialoog en waar krijg jij energie van …

Activiteiten van afgelopen tijd – Theater en dialoog

Op zondagmiddag 12 maart was de theater voorstelling ‘Ik hou van Holland – Baheb Hollanda’ van Sabri Saad El Hamus te zien in de theaterzaal van P3 van Purmerend en deze voorstelling was gekoppeld aan de dialoog. Deze voorstelling heeft Sabri gemaakt met een drietal Syrische muzikanten. Een voorstelling die zich uitstekend leende om een dialoog op gang te brengen over het thema ‘Je thuis voelen en je welkom voelen’. Voorafgaand en na de voorstelling zijn door een 100-tal deelnemers in kleine groepjes dialooggesprekken gevoerd. Deelnemers waren inwoners van Purmerend, zowel mensen die al heel lang in Purmerend wonen en nieuwkomers die pas kort woonachtig zijn in Purmerend en gevlucht zijn uit Syrië. Iedereen was enthousiast, men leerde elkaar beter kennen en men genoot van de Syrische muziek en theater. Door de dialoog werd de impact van het theater/muziek groter en ontstonden diepgaander gesprekken over je thuis voelen en welkom zijn. De dialoog gesprekken zijn begeleid door ervaren dialoogbegeleiders via Amsterdam Dialoog en

Nederland in dialoog.

Wat ging hieraan vooraf?
Op 17 April 2016 stond Theatergroep De Nieuw Amsterdam (DNA) in Theater De Verbeelding in P3 met de voorstelling Pax Europa. Centraal thema van deze voorstelling was de huidige vluchtelingenproblematiek en spanningen die dat met zich meebracht. Na de voorstelling was er een gesprek voor geïnteresseerden met de acteur en artistiek leider van de theatergroep: Sabri Saad El Hamus. Conclusie van een aantal bij dat gesprek aanwezige bezoekers was de wenselijkheid van een vervolg voorstelling waarbij ook anderen betrokken kunnen zijn. Vooral ook door de in het afgelopen jaar heftig gevoerde debat over de vluchtelingen in Purmerend en de tegenstellingen die daar het gevolg van waren. Er vormde zich een coördinatiegroep waarbij iedereen op persoonlijke titel deelnam en waarbij ook velerlei organisaties betrokken waren zoals Vluchtelingenwerk, Theater de Verbeelding, P3, Taalplein, statushouders, Purmerend Present. Het gevormde groepje heeft de werknaam PAX Purmerend gekozen, dit geïnspireerd door de titel van de voorstelling van Sabri Saad El Hamus.

Door middel van theater en dialoog willen we het onderlinge begrip en vertrouwen vergroten tussen bewoners van Purmerend. Specifiek willen we het onderlinge begrip vergroten tussen Purmerenders in het algemeen en statushouders, vluchtelingen en Purmerenders met een migratieachtergrond in het bijzonder.

Amsterdam Dialoog zoekt een vormgever

De kerngroep van Amsterdam Dialoog zoekt iemand die met Indesign kan werken en in de voorbereiding van de Week van de Dialoog (3 tot en met 11 november) de gespreksplacemat en aankondigingsposters kan vormgeven. We werken zonder budget. Bel voor meer informatie met Paul Basset (06-21 502 416) of mail paul@paulbasset.nl

Kick Off – Save the date!

Op donderdagavond 7 september staat de Kick Off van de Week van de Dialoog gepland, net als vorig jaar in Pakhuis de Zwijger.

Zet de datum alvast in je agenda en houd je email in de gaten! Met de volgende nieuwsbrief volgt er meer informatie!

Trainingen

De datums voor de trainingen van dit jaar zijn geprikt. Je kunt je er al voor opgeven door deze email te beantwoorden.

Woensdag 20 september Basistraining gespreksleider
Donderdag 28 september Basistraining gespreksleider

Donderdag 19 oktober Gevorderde training gespreksleider

Kopij nieuwsbrief

Heb jij zelf ook een dialoogactiviteit georganiseerd, waarbij je gebruik hebt gemaakt van onze dialoogmethode (kennismaken, ervaring delen, dromen, doen)? Er is ruimte in onze nieuwsbrief voor een verslagje. Stuur het op naar info@amsterdamdialoog en wie weet lees je jouw verhaal volgende keer wel terug in de nieuwsbrief!

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie!

Het kernteam van Amsterdam Dialoog

Geen reactie's

Geef een reactie