Organisatie Stichting

Beloningsbeleid

De stichting wil de dialoog zoveel mogelijk kosteloos beschikbaar stellen. Daarom wordt er alleen gewerkt met de hoogst noodzakelijke onkostenvergoedingen. De bestuursleden van de stichting ontvangen derhalve geen enkele vergoeding.

 

ANBI stichting

De Stichting Amsterdam Dialoog opteert voor de mogelijkheid van een ANBI stichting.

 

Bestuur Stichting Amsterdam Dialoog

Trees Lamers (voorzitter/penningmeester)

Tim Stok (secretaris/webmaster)

Loes de Jong (lid)

 

Communicatie en website

Tim Stok

 

Contact

E-mail gaat centraal via info@amsterdamdialoog.nl

Website: www.amsterdamdialoog.nl

 

Correspondentieadres bestuur

Stichting Amsterdam Dialoog

Tim Stok (secretaris)

Galileiplantsoen 48, 1098NB Amsterdam

 

Kamer van koophandel

KvK nummer: 34235177

RSIN: 814997909

 

Bankrekening

NL46 RABO 0115 7094 60

Stichting Amsterdam Dialoog