Het thema

Week van de dialoog

De week van de dialoog is een jaarlijks terugkerend evenement waarin we de dialoog vieren. Dat doen we door in het hele land op verschillende plekken met elkaar in gesprek te gaan. Door mensen te ontmoeten buiten je eigen kring, naar elkaar te luisteren, verschillende perspectieven te delen ontstaan nieuwe inzichten en komen we verder.

 

Thema 2018

Elkaar zien…

Dit jaar is het thema Elkaar zien … Wat is er belangrijker dan de ander werkelijk in de ogen kijken en oprecht luisteren naar wat die ander te zeggen heeft. Juist in een tijd van toenemende diversiteit is het elkaar zien een ervaring die wij bewust moeten onderhouden en koesteren. Doe mee. In de Week van de Dialoog, maar natuurlijk ook er na.

Wanneer we zien

‘s Ochtends stap ik de trein in
Verdwaald zoek ik een plekje en beland op de laatste vrije stoel
Ik haal mijn telefoon uit mijn zak en scroll gedachteloos door pagina’s
Vol nieuwsberichten, statusupdates en foto’s
Ik klap m’n laptop open, tik wat e-mails en beland op Facebook
Even kijk ik omhoog en dan valt het me op
Allemaal zitten we daar
gedachteloos in een andere wereld
we zijn er, maar toch ook niet
We kijken, maar zien niet
Ik klap mijn laptop dicht, stop m’n telefoon weg
De persoon tegenover me kijkt op en lacht
Ook hij is zich bewust van de emotieloze stilte waarin mensen hun tijd vullen
met scrollen, swipen en typen
“Waar ben je naar op weg?” vraag ik.

           Marthe van Vugt, 18 januari 2018

 

Thema 2017

Samen verder…

loesjeHet thema Samen verder… is geïnspireerd op het Afrikaanse gezegde“Alleen ga je sneller maar samen kom je verder”. Samen kom je verder met dialoog in wijken, buurten, straten, op scholen, in bibliotheken en sportclubs. Om thema’s en verschillen bespreekbaar te maken, met elkaar mogelijkheden te ontdekken om aan een hoopvolle toekomst te werken. Door met elkaar in gesprek te gaan over thema’s als samen leven, werken, spelen, wonen, leren, dromen, lachen, huilen en meer.

Hoe kom je samen verder? Thuis, in de buurt, op school, op straat, op je werk, op de club…? Wat betekent dit in contacten, de zorg voor elkaar, de manier waarop we met armoede en uitsluiting omgaan, samen leven, werken en spelen? Wat is jouw ideaal en wat kun je doen om dit een beetje dichterbij te brengen? Hoe leef, werk en woon je samen met mensen die anders denken, leven, werken, dromen, geloven en handelen dan jij? Ben je nieuwsgierig naar wat een ander bezielt? Kun je luisteren zonder te oordelen? Durf  je jouw persoonlijke ervaringen en dromen te delen?

 

Thema 2016

Verbinding…maak het meer

De Week van de Dialoog ging in 2016 over ‘Verbinding: maak het mee, maak het meer‘. 

De Kick Off vond plaats in Pakhuis de Zwijger. In de week zijn er in Amsterdam zo’n 75 dialoogtafels in de Hogeschool van Amsterdam, in Huizen van de Wijk, bij mensen thuis, in bibliotheken en buurthuizen, in kerken, moskeeën en synagogen gehouden. 

De week werd afgesloten met het ‘Vieren van verbindingen’ in de Stadsschouwburg op het Leidseplein.

 

 

Verbinding

Wat ons bindt

 

wat ons bindt
is het vermogen om te luisteren
voorbij het anders zijn
kijken, waar de ander staat

wat ons bindt
is tijd nemen voor
niet weten, ongemak
uithoudend stil zijn

wat ons bindt
is zien en zien
dat je wordt gezien

wat ons bindt
is wat ons niet
scheidt

(Maarten Rienks)