Terugblik

Week van de dialoog

De week van de dialoog is een jaarlijks terugkerend evenement waarin we de dialoog vieren. Dat doen we door in het hele land op verschillende plekken met elkaar in gesprek te gaan. Door mensen te ontmoeten buiten je eigen kring, naar elkaar te luisteren, verschillende perspectieven te delen ontstaan nieuwe inzichten en komen we verder.

 

Thema 2017

Samen verder…

loesjeHet thema Samen verder… is geïnspireerd op het Afrikaanse gezegde“Alleen ga je sneller maar samen kom je verder”. Samen kom je verder met dialoog in wijken, buurten, straten, op scholen, in bibliotheken en sportclubs. Om thema’s en verschillen bespreekbaar te maken, met elkaar mogelijkheden te ontdekken om aan een hoopvolle toekomst te werken. Door met elkaar in gesprek te gaan over thema’s als samen leven, werken, spelen, wonen, leren, dromen, lachen, huilen en meer.

Hoe kom je samen verder? Thuis, in de buurt, op school, op straat, op je werk, op de club…? Wat betekent dit in contacten, de zorg voor elkaar, de manier waarop we met armoede en uitsluiting omgaan, samen leven, werken en spelen? Wat is jouw ideaal en wat kun je doen om dit een beetje dichterbij te brengen? Hoe leef, werk en woon je samen met mensen die anders denken, leven, werken, dromen, geloven en handelen dan jij? Ben je nieuwsgierig naar wat een ander bezielt? Kun je luisteren zonder te oordelen? Durf  je jouw persoonlijke ervaringen en dromen te delen?