Trainingen in 2018

Dit jaar is er voor gekozen om jongeren op te leiden tot gespreksleider. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam is er een training gegeven aan circa 120 jongeren. Op 6 november hopen zij hun kunnen openbaar te maken is een grote dialoogbijeenkomst.